Wielkość czcionki: A + A - Reset
E-Aktywni Mieszkańcy Gminy Ruja
 Plakat opisujący realizację projektu
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
 • 23.jpg
 • w14.jpg
 • 26.jpg
 • 28.jpg
 • 20160129_164323.jpg
 • w15.jpg
 • w1.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
Start
GRAFIK WYWOZU ODPADÓW Z GM. RUJA A 2020 r. - WORKI
czwartek, 28 maja 2020 06:25
 

Miejscowość

Odpady OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH - punkty gniazdowe

Odpady SZKŁO - punkty gniazdowe

  Odpady   PAPIER - system workowy

Odpady SZKŁO - system workowy

WĄGRODNO

08.05.2020; 05.06.2020; 03.07.2020; 31.07.2020; 28.08.2020; 25.09.2020; 23.10.2020; 20.11.2020; 18.12.2020;

22.05.2020; 19.06.2020; 17.07.2020; 14.08.2020; 11.09.2020; 09.10.2020; 06.11.2020; 04.12.2020;

15.06.2020; 17.08.2020; 19.10.2020; 14.12.2020

17.06.2020; 19.08.2020; 21.10.2020; 16.12.2020

KOMORNIKI

BRENNIK

ROGOŹNIK

POLANKA

LASOWICE

RUJA

16.06.2020; 18.08.2020; 20.10.2020; 15.12.2020

18.06.2020; 20.08.2020; 22.10.2020; 17.12.2020

TYNIEC LEGNICKI

JANOWICE

DZIERŻKOWICE

STRZAŁKOWICE

USZA

 
ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca.
piątek, 22 maja 2020 08:05
 O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – poinformował Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR.

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o środki w ramach tych dwóch popularnych naborów mają czas
na złożenie wniosków do 30 czerwca 2020 r.

Modernizacja w obszarze D to działanie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 13 tys. do 200 tys. euro. O wsparcie może ubiegać się wspólnie kilku rolników. W tym przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.

Przyznawane w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych wsparcie ma formę dofinansowania poniesionych na realizację inwestycji kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50%.
Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik, lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60%. Maksymalna kwota dofinansowania
to 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł.

W ramach „Restrukturyzacji” o wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji
w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa
nie może przekraczać 13 tys. euro. Wsparcie na rozwój małych gospodarstw to 60 tys. zł bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe.

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR. Można je złożyć w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Do 20 maja o wsparcie na „Modernizację w obszarze D” wnioskowało 554 rolników, a dla poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wpłynęło blisko 1000 wniosków.

 
150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca.
czwartek, 21 maja 2020 06:11
 Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.

Złożone przez młodych rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:

 • I - w wysokości 120 tys. zł - na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;
 • II - w wysokości 30 tys. zł - na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać wydane na inwestycje w środki trwałe.

Dotacji nie może przeznaczyć na chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. W czasie trwania na terenie kraju stanu epidemii ARiMR zachęca, by przekazywać w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

 
Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”
czwartek, 14 maja 2020 12:25
Równoważnia - grupy wsparciaFundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią koronawirusa, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów: psychologów i coachów.

Spotkania grup wsparcia odbywać się będą online i wymagają jedynie komputera i dostępu do Internetu. Udział w nich jest bezpłatny. Aby dołączyć do Grup Wsparcia "Równoważnia" wystarczy wypełnić krótki formularz dostępny na stronie www.adra.pl/kryzys i poczekać na kontakt ze strony koordynatora projektu. Szczegółowe informacje na temat inicjatywy znajdą Państwo w załączeniu:
 
ARiMR - 300 tyś. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej.
wtorek, 05 maja 2020 09:59
 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać
w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy
w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. – Termin naboru mija z końcem sierpnia – informuje Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR.

O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek
o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej lub straty te muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie te stanowiły co najmniej 30 proc. świń będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc.  kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych dotacja może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa, np. na  odtworzenie plantacji wieloletnich, sadów, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych. Z kolei rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF, dotację może otrzymać na inwestycje, które nie są związane z produkcją świń.  

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski można przekazywać
do oddziałów regionalnych w następujący sposób:
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Wnioski można również dostarczyć
do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji. 

alt

 
Życzenia dla Strażaków.
poniedziałek, 04 maja 2020 13:10
 alt
 
Grafik wywozu odpadów Gminy Ruja.
środa, 29 kwietnia 2020 12:08
 

GRAFIK WYWOZU ODPADÓW Z GM. RUJA 2020 r.

Miejscowość

Dzień wywozu

Odpady zmieszane

Odpady selektywne

Odpady biodegradowalne

WĄGRODNO

WTOREK

28.04.2020; 12.05.2020; 26.05.2020; 09.06.2020; 23.06.2020; 07.07.2020; 21.07.2020;

 04.08.2020; 18.08.2020; 01.09.2020; 15.09.2020; 29.09.2020; 13.10.2020; 27.10.2020; 10.11.2020; 24.11.2020; 08.12.2020; 21.12.2020 (poniedziałek);

05.05.2020; 19.05.2020; 02.06.2020; 16.06.2020; 30.06.2020; 14.07.2020; 28.07.2020'; 11.08.2020; 25.08.2020; 08.09.2020; 22.09.2020; 06.10.2020; 20.10.2020; 03.11.2020; 17.11.2020; 01.12.2020; 15.12.2020; 29.12.2020;

07.05.2020; 21.05.2020; 04.06.2020; 18.06.2020; 02.07.2020; 16.07.2020; 30.07.2020; 13.08.2020; 27.08.2020; 10.09.2020; 24.09.2020; 08.10.2020; 22.10.2020; 05.11.2020; 19.11.2020; 03.12.2020; 17.12.2020; 31.12.2020;

KOMORNIKI

BRENNIK

ROGOŹNIK

POLANKA

LASOWICE

ŚRODA

29.04.2020; 13.05.2020; 27.05.2020; 10.06.2020; 24.06.2020; 08.07.2020; 22.07.2020;

 05.08.2020; 19.08.2020; 02.09.2020; 16.09.2020; 30.09.2020; 14.10.2020; 28.10.2020; 12.11.2020 (czwartek); 25.11.2020; 09.12.2020; 22.12.2020 (wtorek);

RUJA

06.05.2020; 20.05.2020; 03.06.2020; 17.06.2020; 01.07.2020; 15.07.2020; 29.07.2020'; 12.08.2020; 26.08.2020; 09.09.2020; 23.09.2020; 07.10.2020; 21.10.2020; 04.11.2020; 18.11.2020; 02.12.2020; 16.12.2020; 30.12.2020;

08.05.2020; 22.05.2020; 05.06.2020; 19.06.2020; 03.07.2020; 17.07.2020; 31.07.2020; 14.08.2020; 28.08.2020; 11.09.2020; 25.09.2020; 09.10.2020; 23.10.2020; 06.11.2020; 20.11.2020; 04.12.2020; 18.12.2020;

TYNIEC LEGNICKI

JANOWICE

CZWARTEK

30.04.2020; 14.05.2020; 28.05.2020; 12.06.2020; (piątek) 25.06.2020; 09.07.2020; 23.07.2020;

06.08.2020; 20.08.2020; 03.09.2020; 17.09.2020; 01.10.2020; 15.10.2020; 29.10.2020; 13.11.2020 (piątek); 26.11.2020; 10.12.2020; 23.12.2020 (środa);

DZIERŻKOWICE

STRZAŁKOWICE

USZA

 

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 143

Odwiedziny

mod_vvisit_counterDzisiaj7881
mod_vvisit_counterWczoraj26761
mod_vvisit_counterW tym tygodniu7881
mod_vvisit_counterW tym miesiącu717962
mod_vvisit_counterOd początku22268393